Beëdigde vertalingen zijn een belangrijk onderdeel van juridische vertalingen. Deze officiële vertalingen zijn nodig om de authenticiteit van zowel het originele document als de vertaling ervan te kunnen aantonen bij rechterlijke instanties en overheden in binnen- en buitenland.

Beëdigd vertaler

Niet elke vertaler is bevoegd een beëdigde vertaling uit te voeren. Ten eerste moet de vertaler gespecialiseerd zijn in juridische teksten. Ten tweede moet de vertaler zijn ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers. Hiervoor moet hij een relevante opleiding hebben afgerond of voldoende aantoonbare werkervaring. Deze papieren moeten worden overlegd aan het Bureau WbtvWet beëdigde tolken en vertalers. Bij goedkeuring wordt de vertaler ingeschreven in het register. Als laatste moet de vertaler een aanvraag tot beëdiging bij de arrondissementsrechtbank indienen, waarna de vertaler op uitnodiging wordt ingezworen als beëdigd vertaler. Hierna is de vertaler vijf jaar geautoriseerd beëdigde vertalingen uit te voeren.

Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers

Het register voor beëdigde tolken en vertalers staat gelijk aan een keurmerk: elke vijf jaar moet de vertaler 80 permanente educatiepunten behalen. Op deze manier toont hij aan dat hij zich continu bijschoolt. Na het behalen van 80 punten wordt de inschrijving van de vertaler met vijf jaar verlengd.

Beëdigde vertalingen

Tupelo Translations verzorgt beëdigde vertalingen in de talencombinaties Engels-Nederlands en Nederlands-Engels voor zowel het bedrijfsleven en rechterlijke instanties als voor particulieren.

Onder andere de volgende documenten worden door een beëdigd vertaler vertaald:

  • notariële akten
  • vorderingen
  • dagvaardingen
  • statuten
  • jaarrekeningen
  • Verklaringen Omtrent het Gedrag
  • echtscheidingsbeschikkingen
  • uittreksels uit het bevolkingsregister
  • geboorteakten
  • diploma’s

Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontvang binnen 4 uur een prijsopgave.
Vraag een vrijblijvende proefvertaling aan van maximaal 200 woorden.

Offerte Proefvertaling

Al onze vertalingen worden nagekeken door moedertaalsprekers.