Het vertalen van juridische documenten, zoals algemene voorwaarden, contracten, verzoekschriften of overeenkomsten werkt heel erg nauw. In de juridische vertalingen van dit soort documenten mag geen ruimte voor interpretatie bestaan; de vertaling moet één kloppend geheel zijn. Daarbij moet er rekening worden gehouden met het rechtssysteem van de tekst. Gaat het om continentaal recht of common law? Oftewel, is Nederlands recht van toepassing op de vertaling, of Engels recht, Amerikaans recht, of zelfs een ander (Anglo-Amerikaans) recht?

Wij denken met u mee

De vertalers en editors van Tupelo Translations weten deze verschillen feilloos te detecteren. Sterker nog, wij geven aan als wij vermoeden dat een definitie of een zin in de brontekst niet kloppend is. In een verkoopovereenkomst, bijvoorbeeld, worden de partijen Koper en Verkoper nog wel eens door elkaar gehaald. Ook kan het gebeuren dat naar de verkeerde paragraaf in de desbetreffende overeenkomst wordt verwezen.

Wij vertalen niet alleen voor u, wij denken met u mee.

Juridische vertalingen

Hieronder vindt u een greep uit de juridische documenten in de talencombinaties Engels-Nederlands en Nederlands-Engels die wij vertalen:

 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • aansprakelijkheidsverklaringen
 • aanzegbrieven
 • akten van oprichting
 • akten van uitreiking
 • arresten
 • cateringovereenkomsten
 • contracten
 • dagvaardingen
 • diploma’s
 • disclaimers
 • distributieovereenkomsten
 • exploten
 • geldleningsovereenkomsten
 • getuigenverklaringen
 • jaarverslagen
 • koopovereenkomsten
 • managementovereenkomsten
 • notariële akten
 • notulen
 • proces-verbalen
 • rechtshulpverzoeken
 • statuten
 • tenlasteleggingen
 • transactievoorstellen
 • uittreksels uit het bevolkingsregister
 • vaststellingsovereenkomsten
 • Verklaringen Omtrent het Gedrag
 • verkoop- en leveringsvoorwaarden
 • verzoekschriften
 • vonnissen
 • vorderingen

Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontvang binnen 4 uur een prijsopgave.
Vraag een vrijblijvende proefvertaling aan van maximaal 200 woorden.

Offerte Proefvertaling

Al onze teksten worden nagekeken door moedertaalsprekers van de doeltaal.