Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  | 
  3. Portfolio
  4.  | Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie

Rechtbank Rotterdam en Landelijk Parket
Als beëdigd vertaler voor de talencombinaties Nederlands-Engels en Engels-Nederlands heeft Bianca Wijnstekers sinds haar beëdiging vele documenten vertaald voor Rechtbank Rotterdam en het Landelijk Parket. De teksten die ze heeft vertaald zijn onder meer Europese onderzoeksbevelen, dagvaardingen, rechtshulpverzoeken, requisitoirs, uitspraken, vonnissen, vakbijlagen voor het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), autopsierapporten, DNA-profielen, evaluaties van resultaten van onderzoeken
Openbaar Ministerie

naar biologische sporen en DNA inzake zedenmisdrijven, oproepingen, getuigenverklaringen, transcripties, processen-verbaal, wetsartikelen, vorderingen voor verstrekking van historische gegevens, veroordelingen, aanbiedingsbrieven, pleitnota’s, deskundige-rapportages, mededelingen van uitspraken en zaakdossiers.

Meer klanten uit de categorie ‘Overheden’:

Gemeente Den Haag

Overheidsinstantie - Den Haag

Openbaar Ministerie

Overheidsinstantie - Randstad